Пластмасови каси и съдове

Европейски стандарт и качество. Касети влизащи една в друга и една върху друга.

Пластмасови касети за пресни храни: новата Е-evolution серия.

Виж повече

Контейнери за съхранение и транспорт

Контейнерите за съхранение и транспорт предлагат решения за промишлеността с…

Виж повече

Контейнери и кофи за отпадъци

Характеристики

New manufacturing process ensures uniform wall thickness

Reinforcement profiles on all side walls for added strength

Increased printing areas on body and lid

Enhanced structural integrity

Improved stability

Renowned Craemer quality

Improved, innovative design

Up to 13 bins per 2,5m stack

Reduced shipping & storage space

Improved ergonomic features

Description

Wheelie bin MGBneo corresponds to: EN 840, RAL-GZ951/1, Directive 2000/14/EG

Prepared for transponder: Yes

Travelling gear: External, wheel Ø 200 mm, rubber-tired wheels, wheel axle from steel

Extra equipment / Accessories*2: Glass slot, paper slot, automatic lock, reflectors, wheels Ø 250 mm, tilt assistance

Виж повече

Пластмасови плотове и пънове

Професионални пластмасови плотове и пънове за рязане. Професионалното покритие не пропуска влага и устойчиво на въздействие при рязане и удари.

Виж повече

Работно облекло

Решения за професионалисти, подходящи за всички браншове. Широка гама от работни облекла и…

Виж повече

Подови настилки

Подходящи за работни скари, производствени помещения и хладилни камери. Размери 500х500х25 мм.

Виж повече